Energieffektivisering i Transport- og Boligministeriet

Transport- og Boligministeriet arbejder målrettet og systematisk med effektivisering af energiforbruget i ministeriets institutioner, styrelser og departement.

26. november 2020

Det nuværende udgangspunkt for energieffektiviseringen er fastlagt i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Transport- og Boligministeriet er en af de større energiforbrugere i staten, idet ministeriet varetager en række store driftsopgaver, herunder drift af tekniske anlæg inden for bane, vej og lufttrafik.

Forbruget hertil udgør op mod 3/4 af det samlede energiforbrug i ministeriet og er kendetegnet ved at være meget påvirkelig af vejrlig og det generelle aktivitetsniveau i samfundet. Som eksempel vil en stigning i den kollektive trafik betyde et øget energiforbrug til de banetekniske anlæg, ligesom en hård vinter med meget frost vil betyde et øget forbrug til opvarmning af sporskifteanlæg.

Transport- og Boligministeriets institutioner arbejder for at begrænse energi- og vandforbruget ved at:

  • Indkøbe energieffektive produkter
  • Have en energieffektiv drift og vedligeholdelse af institutionens ejede og lejede bygninger
  • Have fokus på energiøkonomisk adfærd
  • Arbejde med identificeringer, målsætning og effektivisering af energiforbruget

Transport- og Boligministeriets energiansvarlige koordinerende kontaktperson (MEK) er Erik Stig Hansen.