Nyheder

Ministerbeslutning: Køreskolerne er undtaget fra forsamlingsforbuddet

Ministerbeslutningen udvides i samme ombæring til også at omfatte kørelæreruddannelsen, efteruddannelse af kørelærere, kursus for særlig godkendte kørelærere samt kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

Lastbil ses i sidespejlet

Oplysninger fra luftfartsselskaber skal hjælpe med smitteopsporingen

Fra onsdag den 24. februar 2021 skal luftfartsselskaber tre timer efter ankomst til Danmark kunne videregive passageroplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Aftale om 520 millioner kroner til fremme af cyklisme på plads

I december blev der i Aftale om grøn omstilling af vejtransporten afsat 370 millioner kroner til cykelstier langs statsveje og 150 millioner kroner til medfinansiering af cykelprojekter ved kommunale veje. Aftalepartierne er nu enige om at udmønte midler til 20 konkrete cykelprojekter på statsvejene samt at igangsætte puljen til kommunale projekter.

Cyklist på cykelsti i Nykøbing F

Færdselsstyrelsen i Ribe vokser med 50-70 medarbejdere

Færdselsstyrelsen bliver med overtagelse af hele kørekortområdet tre gange så stor, og hovedkontoret i Ribe skal ansætte en række nye medarbejdere.

Foto af Færdselsstyrelsens bygning i Ribe

Ballerup Kommune satser på grøn transport

I Ballerup Kommune skal busser og kommunale køretøjer erstattes med grønne alternativer. Det har kommunen forpligtet sig til ved at indgå en klimasamarbejdsaftale om kollektiv trafik med regeringen.

El-bus på Amager Fælled

To tredjedele blev væk fra den kollektive trafik i januar

I januar i år var der ca. 65 procent færre passagerer med den kollektive trafik i forhold til samme periode sidste år. Coronarestriktioner, ekstra afstand og meget hjemmearbejde ses tydeligt i busser og tog.

Flintholm Station

Kommune indgår forpligtende aftale om grøn transport med regeringen

Busser og kommunens egne biler skal være grønne. Det har Fredensborg Kommune forpligtet sig til i en ny aftale med regeringen.

El-bus på Amager Fælled

Flyveforbud fra De Forenede Arabiske Emirater ophæves

Med ikrafttrædelsen af krav om test og efterfølgende isolation i 10 dage ved indrejse i Danmark ophæver transportministeren nu det midlertidige stop for alle flyvninger De Forenede Arabiske Emirater.

Krav om test og 10 dages isolation ved indrejse i Danmark

Danmark indfører nu krav om test og efterfølgende isolation i 10 dage ved indrejse i Danmark for at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter. De nye regler gælder fra søndag den 7. februar 2021.

Fynske kommuner vil gøre den kollektive trafik grøn

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Middelfart, Nyborg, Nordfyn, Kerteminde og Langeland Kommune har indgået en klimaftale med FynBus og regeringen, hvor de forpligter sig på, at nye busser skal være klimavenlige.

El-bus på Amager Fælled

Den grænsekrydsende trafik ligger langt under normalen

Aktiviteten på veje og skinner er fortsat lav, og på Øresundsforbindelsen og over den dansk-tyske grænse er der mellem 60 og 65 procent færre, der krydser grænsen til vores nabolande i forhold til samme periode sidste år.

Ny rapport om omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Banedanmark har gennemført en indledende undersøgelse af hvordan det ikke-elektrificerede statslige jernbanenet potentielt kan forberedes til batteritog i fremtiden.

Foto af togskinner

Fejl i teoretisk kvalifikationsprøve for chauffører

Færdselsstyrelsen har fundet fejl i et testsystem, der betyder, at for mange har fået et ”bestået” i den teoretiske prøve til taxi-kvalifikationskurset. Fejlen får ikke konsekvenser for chaufførerne.

Flertal vedtager ny lov mod smittespredning i arbejdstageres boliger

Ny lov skærper krav til boligens indretning og myndighedstilsyn, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for deres ansatte.

Udsnit af luftfoto over byområde

Flyvestop fra De Forenede Arabiske Emirater forlænges

Transportminister forlænger det midlertidige stop for alle flyvninger fra Dubai frem til ikrafttrædelse af testkrav ved indrejse i Danmark.

Status for ombygning af Aarhus H

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at der skal være fuld fokus på at nå indsættelsen af DSB’s kommende el-tog til Aarhus og Aalborg ultimo 2026, hvorfor det mulige overdækningsprojekt af banegraven i Aarhus ikke skal gennemføres samtidigt.

Foto fra Aarhus Hovedbanegård

Flyveforbuddet forlænges til og med den 28. februar 2021

Frem til og med den 28. februar 2021 vil der fortsat være forbud mod at flyve til Danmark med passagerer uden en negativ coronatest.

Transportrestriktioner forlænges

Som følge af regeringens beslutning om at forlænge de skærpede corona-restriktioner bliver begrænsningerne på belægningen i den kollektive transport også forlænget.

S-tog og metrotog på Flintholm Station

Flere lastbiler på vejene i 2020 trods Corona-nedlukning

Selv om Danmark var helt eller delvist nedlukket i store dele af 2020, så kørte der alligevel lidt flere lastbiler på vejene end året før. Det viser de foreløbige trafiktal for 2020 fra Vejdirektoratet.

Trafik på Fynske Motorvej

Normal drift til Bornholm

Sverige åbner for transit, så der kommer normal drift til Bornholm den 1. februar. Det betyder, at der er normal drift til Bornholm fra den 1. februar på ruten Rønne-Ystad.

KatExpress