Aftale om Udmøntning af midler til cyklisme fra Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Udmøntning af midler til cyklisme fra Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020.

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026

Aftale mellem Transport- og Boligministeriet, BL – Danmarks Almene Boliger og KL – Kommunernes Landsforening.

Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til de regionale trafikselskaber i 2021 sfa. COVID-19

Aftale om justering af luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af luftfartspakke.

Aftale om justering af luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af luftfartspakke

Aftale om justering af Luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af Luftfartspakke.

Aftale om luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Luftfartspakke

Aftale om teknisk udformning af jernbanebroen over Guldborg Sund som led i Femern Bælt-projektet

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Aftale om: Teknisk udformning af jernbanebroen over Guldborg Sund som led i Femern Bælt-projektet.

Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG) om: Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020

Aftale om igangsætning af anlægsarbejdet på Femern Bælt-forbindelsen på dansk side

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om: Igangsætning af anlægsarbejdet på Femern Bælt-forbindelsen på dansk side.