Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til de regionale trafikselskaber i 2021 sfa. COVID-19

Aftale om justering af luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af luftfartspakke.

Aftale om justering af luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af luftfartspakke

Aftale om justering af Luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af Luftfartspakke.

Aftale om luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Luftfartspakke

Aftale om teknisk udformning af jernbanebroen over Guldborg Sund som led i Femern Bælt-projektet

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Aftale om: Teknisk udformning af jernbanebroen over Guldborg Sund som led i Femern Bælt-projektet.

Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG) om: Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020

Aftale om igangsætning af anlægsarbejdet på Femern Bælt-forbindelsen på dansk side

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om: Igangsætning af anlægsarbejdet på Femern Bælt-forbindelsen på dansk side.

Aftale om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik og grøn buspulje til regionale busser og øer

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik og grøn buspulje til regionale busser og øer.

Blandet trafik med bus, bil og fodgænger

Aftale om grøn erhvervsrabat på Storebæltsforbindelsen

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om: Grøn erhvervsrabat på Storebæltsforbindelsen.