Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Undersøgelsen er lavet af Banedanmark.

Opdatering af VVM-undersøgelse af Frederikssundmotorvejen

Rapporten er lavet af Vejdirektoratet.

Beslutningsgrundlag - Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted

Beslutningsgrundlaget er udarbejdet af Banedanmark.

Redegørelse vedr. hændelse på Storebælt den 13. januar 2021

Redegørelsen er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Anlægsstatus 2. halvår 2020

Status for anlægsprojekter på Transport- og Boligministeriets område 2. halvår 2020.

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Vejle Kommune, Holbæk Kommune, Esbjerg Kommune og Frederiksberg Kommune med flere.

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Danske Regioner

Evaluering af moderniseringen af taxiloven

Liste over ghettoområder pr. 1. december 2020

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.

Kundetilfredshed Bornholmslinjen - Højsæson 2020

Kundetilfredshedsundersøgelsen er udført af Analyse Danmark. Målingen er en del af Transport- og Boligministeriets kontraktopfølgning med Molslinjen A/S.

Trafikkøbsrapport 2019

Trafikkøbsrapport 2019 indeholder nøgletal for de to jernbanekontrakter, Transport- og Boligministeriet har indgået med henholdsvis DSB og Arriva Tog A/S. Rapporten skal, jf. PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering.

Anlægsstatus 1. halvår 2020

Status for anlægsprojekter på Transport- og Boligministeriets område 1. halvår 2020.

Redegørelse om Parallelsamfund

En bred række af Folketingets partier blev i 2018 enige om en massiv indsats mod parallelsamfund i Danmarks udsatte boligområder frem mod 2030. ’Redegørelse om parallelsamfund’ gør status over parallelsamfundsinitiativerne hidtil.

Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19

Undersøgelse af en grøn regional BRT-løsning på Østbanen

Departementets årsrapport 2019

Transport- og Boligministeriets departements finansielle regnskab for 2019.

Kundetilfredshed Bornholmslinjen - Lavsæson 2020

Tabelrapport leveret af Analyse Danmark.

Analyser af fortætningspotentialet i den almene boligsektor samt potentialet for stationsnær fortætning i hovedstadsområdet

Analyserne er udarbejdet af Kuben Management.

Serviceeftersyn af jernbanen

Formålet med serviceeftersynet er at tilvejebringe et samlet opdateret overblik over de mange igangværende projekter på den statslige jernbane med særligt fokus på de centrale projekter; Signalprogrammet, elektrificeringsprogrammet og nye togmaterielanskaffelser. Serviceeftersynet indeholder derudover en vurdering af den aktuelle situation, og peger på, hvilke udfordringer og muligheder, jernbanen står over for i de kommende år.

Analyse af renoveringsbehovet i den almene boligsektor

Renoveringsbehovet i den almene boligsektor er analyseret af Deloitte som opfølgning på ”Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026” indgået d. 8. maj 2018 mellem den daværende regering (V, LA, K), S, DF, RV og SF.